Ceník


...plaťte jen za rady, které Vám pomáhají *

nebo běžným způsobem podle tohoto ceníku.


Zvýhodněné kombinované sezení

diagnostika / konzultace
/ manuální intervence

1000Kčjednotlivá sezení také můžete zaměřit v rámci...


.

Fyzioterapie

/manuální intervence samostatně / masáž

700Kč


Rehabilitace

 s garancí

1500 Kč

Akutní potíže

rezervační poplatek předem

+1500 Kč


* Stálí klienti mohou hradit naše služby až podle zlepšení svého zdravotního stavu. 

Garance FyzioPoradny

V dlouhodobých rehabilitačních programech garantujeme výsledky předem. Vycházíme přitom z odborné prognózy, která zároveň vyjadřuje rozsah naší nadstandardní profesionální odpovědnosti a zpětného finančního plnění v případě nedosažení vytčených cílů. Bližší informace v našich Rehabilitačních seminářích.

Náš sociální fond

Plnohodnotná rehabilitace je efektivní ale nákladná. Státní systém sociálního zajištění považujeme za nedostatečný a po stránce efektivity i mylný. Klientům v ekonomické nouzi proto nabízíme naší pomoc s dotací z našeho vlastního sociálního fondu.

Vymezení

Délka sezení je obvykle 20-50minut v závislosti na použitých technikách. Celková pracovní nákladnost je 2-3 krát vyšší než délka sezení. Ceny našich služeb ale nejsou vázány na čas, ale výkon/výsledek, respektive terapeutický krok - intervenci. Za to nejcennější, naše zkušenosti a rehabilitační rady pak platíte jen když se dostavují výsledky. V RHB programech platíte zálohově předem.

V případě, kdy by průběh rehabilitace nesplňoval vaše ani naše očekávání, nepovažujeme pokračování ve zvoleném směru za smysluplné a doporučujeme náhradní řešení nebo terapeutickou změnu. Nejen v takovémto krizovém případě, ale i v pozitivním hledání ideálního řešení, nabízíme koordinovanou kolegiální spolupráci v dalším postupu, kdykoliv se pro ní rozhodnete, včetně profesionálního převedení do ordinace kolegy, schopného navázat na naší dosavadní práci.

Váš přehled

je pro nás důležitý

Plnohodnotný rehabilitační plán zahrnuje nákladovou kalkulaci úsilí, času a prostředků, které chcete investovat do svého zdraví. Jen tak se můžete v klidu rozhodnout, zda Vám za to stojí.

Návrh fyzioterapie


1700 Kč

Návrh rehabilitace

dle rozsahu

od 4500 Kč


Rehabilitační plán

 

od 9000 Kč

/tři měsíce 

Garantované RHB programy

od 25 tis Kč

/pololetí

Dispenzarizace

dlouhodobí klienti

9000 Kč

/rok

Přijetí / předání

k navazující/mezioborové rehabilitaci

2500 Kč


ostatní / dílčí položky 


Písemnosti

normostrana 

900


Instruktážní foto/video-záznam

na vlastní zařízení

500

/200


Poslední aktualizace ceníku 12.12.2018