Zatímco FYZIOTERAPIE vychází z jednoduchosti a přímé zpětné vazby, REHABILITACE vyniká svou důsledností a dlouhodobým efektem.

Důvody úspěšnosti spolupráce těchto dvou odlišných oborů, nabízíme v seminářích FyzioPoradny. Zde alespoň heslovitě.


Fyzioterapie

... se soustředí na jednoduché prostředky diagnostiky a terapie

Stojí zejména na přímé odborné práci pod rukama. Využívá však i ostatní základní fyzikální síly, včetně tepla, zvuku a světla. V diagnostice spoléhá hlavně na základní aspekční a palpační techniky.

Sama o sobě by ale Fyzioterapie mohla ve své jednoduchosti být až příliš "šetřivá" a sklouzávat k povrchnosti. Naštěstí se spojila s významnou mezioborovou disciplínou, která vychází z podobných principů hledání jednoduchého prvního kroku, ale směrem ke koncovce má přímo opačné tendence. Hlavní předností Rehabilitace je DŮSLEDNOST. 


Rehabilitace

možnosti, cíle a výsledky

... se ptá, CO VŠECHNO LZE UDĚLAT pro návrat nebo náhradu schopností pacienta ztracených nemocí, úrazem nebo dokonce postrádaných od narození. Nevynechává přitom síly samotného pacienta, jeho blízkých ani prostředky a pomůcky, které konvenční obory opomíjí z různých důvodů.

CÍLENOST se může zdát jako zcela banální, základní vlastnost, samozřejmá pro jakoukoliv odbornou specializaci. V praxi se ale konkrétní vytčení cílů opomíjí z důvodu času nebo jiných limitů a překážek. Skutečná rehabilitace je nejen důsledná v praktické specifikaci cílů léčby, ale i ve spojování kroků k jejich naplnění.


F&R

jednoduchost & důslednost

V naší praxi doporučujeme spojovat výhody terapie a rehabilitace. Volíme nejjednodušší možný první krok, ve který bychom profesionálně vsadili nejvíce. V dalších krocích pak jdeme důsledně za rehabilitačními cíli.


Pohyb

Pojítkem mezi fyzioterapií a rehabilitací je pohyb. Jde o terapeutický prostředek i rehabilitační cíl. Fyzioterapie se tedy na pohyb lidského těla dívá ze startovní čáry, rehabilitace naopak od cíle. Fyzioterapie pomáhá vykročit nebo se dostat přes překážky, na kterých konvenční léčba zadrhává. Rehabilitace se pak navíc soustřední na dlouhodobý horizont pohybu. Dojít ve zdraví dál, dosáhnout výš. Svou důsledností dává terapii nejvyšší cíle, nabízí ale i srozumitelný rámec a rovnováhu, která je pro pohyb i zdraví klíčová.  

Dokud léčba neprobíhá v pohybu nemůže dosahovat skutečného uzdravení...